Dom i sag om statsstøtte til SAS

Dom i sag om statsstøtte til SAS

Retten har onsdag den 10. maj 2023 afsagt sin dom i sag T-238/21 P Ryanair om statsstøtte til SAS.