Select Page

Er du berettiget til kompensation

Lad Forsinketfly.com A/S hjælpe dig
Hvad koster det?

Hvilke services kan vi tilbyde?

Dine rettigheder ved forsinkelse ved ankomst

Hvis dit fly er forsinket i mindst 3 timer ved ankomst til din slutdestination, kan du have ret til erstatning.

Dette gælder dog ikke, hvis forsinkelsen skyldes specielle omstændigheder som uvejr, visse former for strejker, fabrikationsfejl på flyet eller flyverestriktioner fra flyvelederen.

Dette kan du have ret til i erstatning pr. passager:

Inden for EU:

 • 250 euro (ca. kr. 1.875) hvis du flyver under 1.500 km.
 • 400 euro (ca. kr. 3.000) hvis du flyver over 1.500 km.

Uden for EU:

 • 250 euro (ca. kr. 1.875) hvis du flyver under 1.500 km.
 • 400 euro (ca. kr. 3.000) hvis du flyver mellem 1.500 og 3.500 km.
 • 600 euro (ca. kr. 4.500) hvis du flyver mere end 3.500 km.

 

I nogle tilfælde kan flyselskabet fratrække 50% fra din erstatning, hvis du bliver omlagt til en anden flyvning. Det afhænger af, hvor langt, du flyver, og hvor hurtigt du kommer frem.

Kontakt os her:

Dine rettigheder ved flyforsinkelse ved afgang

Hvis dit fly er mindst to til fire timer forsinket, skal flyselskabet tilbyde dig rimelig forplejning, og hvis en overnatning bliver nødvendig, skal de også tilbyde dig en hotelovernatning og transport mellem hotel og lufthavn.

Du har ret til forplejning efter:

 • 2 timers forsinkelse i afgang for flyvninger under 1.500 kilometer
 • 3 timers forsinkelse i afgang for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 kilometer uden for EU
 • 4 timers forsinkelse i afgang for flyvninger, som er længere end 3.500 kilometer og uden for EU

Hvis dit fly er mindst 5 timer forsinket i afgang, har du mulighed for at afbryde rejsen og få prisen på billetten tilbage.

Hvis flyselskabet ikke tilbyder dig rimelig forplejning, mens du venter på dit forsinkede fly, kan du selv købe mad og drikke og så efterfølgende få beløbet refunderet af flyselskabet. Husk derfor at gemme kvitteringerne på det, du har købt, så du kan fremvise dokumentation på dine udgifter.

Kontakt os her:

Dine rettigheder ved aflyst fly

Hvis dit fly bliver aflyst, har du ret til en af de følgende muligheder:

 At få penge tilbage for hele billetten. Hvis aflysningen er opstået ved en mellemlanding, har du også krav på at flyve retur til første afgangssted, så snart det er muligt.

 • Omlægning af rejsen til dit endelige rejsemål, så snart det kan lade sig gøre. Flyselskabet skal betale for turen med et andet rejseselskab, hvis selskabet ikke selv kan tilbyde den første ledige afgang.
 • Omlægning af rejsen til en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.

Du har ikke ret til at skifte mening, når først, du har valgt en af de 3 muligheder.

 Aflysning af dit fly kan også give dig ret til:

 1. Forplejning og eventuelt indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning, hvis du venter på at få omlagt dit aflyste fly, eller på at blive fløjet retur til dit første afgangssted.
 1. Erstatning

Flyselskabet er forpligtet til hurtigst muligt, på skrift, at oplyse dig om dine rettigheder.

Du skal altid møde op i lufthavnen senest 45 minutter før din planlagte rejse, også selv om du ved, at flyet er aflyst. Eneste undtagelse er, hvis flyselskabet, på skrift, har meddelt andet.

 Din ret til økonomisk erstatning ved aflysninger afhænger af, hvor langt du skulle have fløjet:

250 euro (ca. kr. 1.860) for alle flyvninger op til 1.500 kilometer.

400 euro (ca. kr. 3.000) for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU, og for alle andre flyvninger mellem 1.500 og 3.500 kilometer.

600 euro (ca. kr. 4.500) for alle flyvninger, der ikke falder under de 2 første.

Flyselskabet kan halvere erstatningen, hvis de tilbyder dig at flyve med et andet fly, som ikke er mere forsinket ved ankomst end:

2 timer for rejser op til 1.500 kilometer

3 timer for rejser inden for EU over 1.500 kilometer

3 timer for rejser uden for EU mellem 1.500 og 3.500 kilometer

4 timer for alle rejser, der ikke falder under ovenstående

Du har ikke ret til erstatning, hvis:

 • Aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder som nogle strejker, politisk uro eller sikkerhedsproblemer, som er uden for flyselskabets kontrol.
 • Du har fået besked om aflysningen mindst 2 uger før din planlagte rejse.

Kontakt os her:

 

Dine rettigheder ved overbooket fly

Hvis der af en eller anden grund er for mange passagerer til en flyafgang, er dit fly overbooket, og du kan blive afvist ved boarding. Dette kan også ske af driftsmæssige grunde.

Dine rettigheder, hvis du bliver afvist ved boarding på din rejse til, fra eller inden for EU-lande gælder hvis du: 

 • flyver fra et EU-land til et land inden for, eller uden for EU, uanset om flyselskabet er europæisk.
 • flyver fra lufthavne uden for EU til lufthavne i EU med et EU-flyselskab.
 • mellemlander uden for EU som en del af en rejse, der startede i EU, eller som en del af en hjemrejse til et EU-land med et EU-selskab (købt som en samlet reservation).
 • er mødt op i check-in i lufthavnen senest 45 minutter før den planlagte afgang, med mindre flyselskabet, på skrift, har oplyst andet.

Hvis du er blevet afvist ved boarding, har du ret til en af følgende muligheder:

 • Refusion af hele billetprisen og eventuelt mulighed for at afbryde rejsen og blive fløjet tilbage til dit første afgangssted, så snart det er muligt.
 • Omlægning af rejsen til det endelige rejsemål, så snart det kan lade sig gøre. Flyselskabet skal betale for turen med et andet flyselskab, hvis selskabet ikke selv kan tilbyde den første ledige afgang.
 • Omlægning af rejsen på en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.

Du har ikke ret til at skifte mening, når først du har valgt en af de 3 muligheder. 

Boardingafvisning kan give dig ret til:

Forplejning og eventuelt indkvartering og transport mellem lufthavn og overnatning, hvis du venter på omlægning.

Erstatning

Flyselskabet er forpligtet til med det samme at oplyse dine rettigheder til dig på skrift. 

Hvis du bliver afvist ved boarding, har du ret til erstatning på:

 • 250 euro (ca. kr. 1.860) for flyvninger under 1.500 kilometer
 • 400 euro (ca. kr. 3.000) for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU og alle andre rejser på mellem 1.500 og 3.500 kilometer
 • 600 euro (ca. kr. 4.500) for flyvninger uden for EU over 3.500 kilometer

I nogle tilfælde kan flyselskabet reducere din erstatning med 50%, efter at du er blevet nægtet boarding.

Erstatningen kan således halveres, hvis du bliver ombooket til en ny afgang til din destination og ikke er mere forsinket end: 

 • 2 timer for alle flyvninger under 1.500 kilometer
 • 3 timer for flyvninger over 1.500 kilometer inden for EU og alle andre rejser på mellem 1.500 og 3.500 kilometer
 • 4 timer for flyvninger uden for EU over 3.500 kilometer

Flyselskabet er forpligtet til at sørge for mad og drikke, når forsinkelsen overstiger 2 timer, og de skal også sørge for overnatning og transport mellem lufthavn og overnatningssted, hvis dit nye fly først flyver næste dag.

Hvis dit fly er overbooket, og du frivilligt opgiver din plads, skal flyselskabet tilbyde dig refusion af flybilletten eller omlægning af rejsen og en kompensation, som du og selskabet bliver enige om.

Kontakt os her:

Dine rettigheder ved mistet bagage

Du skal henvende dig til flyselskabet eller til bagagepersonalet i lufthavnen med det samme, du opdager din bagage forsinket. De vil lave en PIR-rapport, som er dit bevis for, at bagagen er forsinket. Det er nødvendig for, at du kan få erstatning af flyselskabet.

Har du mistet din bagage på vej derned eller på vej hjem, eller er den forsinket og har en rejseforsikring, kan du kontakte dit forsikringsselskab, og du vil være dækket igennem din rejseforsikring.

Hvornår anses din bagage som forsvundet?

Efter 21 dage anser flyselskabet bagagen for at være forsvundet, og efter 21 dage kan du klage skriftligt til flyselskabet og søge om erstatning, hvis din bagage ikke er dukket op.

Hvis din forsinkede bagage alligevel endte med at dukke op, kan du søge om erstatning for udgifterne, du har haft i forbindelse med forsinkelsen. Det skal du gøre senest 21 dage efter, du fik bagagen tilbage.

Din klage skal indeholde PIR-rapporten og dokumentation for det, du har købt som erstatning for de forsinkede eller forsvundne ting.

Hvis du har købt en pakkerejse gennem et rejsebureau, kan du også klage til dem.

Kontakt os her:

“Forsinkelfly.com A/S skaffede mig en refusion på 4.500.- kr, hvilket er langt mere end jeg havde håbet på.”

”Gennem ”Forsinketfly.com A/S” fik jeg erstatning for mit forsinkede fly hjem fra sommerferie i Italien. Det gik nemt og var en meget positiv oplevelse

“Ruben Andresen”

”Vores fly var forsinket på vej hjem fra en ellers dejlig ferie i Tyrkiet. Vores bekymringer omkring erstatning for forsinkelsen viste sig at være unødvendige, da vi fik hjælp af ”Forsinketfly.com A/S

“Lotte & Hans Langschwager”

Kontakt os i dag