Hvad koster det

Priser

Hvis du modtager en kompensation, uanset arten af kompensation på 250 euro vil vores honorar udgøre kr. 500,00

Hvis du modtager en kompensation, uanset arten af kompensation på 400 euro vil vores honorar udgøre kr. 750,00

Hvis du modtager en kompensation, uanset arten af kompensation på 600 euro vil vores honorar udgøre kr. 1.125,00

Overgår sagen til retslig behandling ved domstolene vil honoraret være det samme, dog med tillæg af tilkendte sagsomkostninger.